Jak możemy pomóc?

W jaki sposób mogę przekazać dostawcy/wykonawcy projektu tylko wybrane dokumenty?

Możesz umożliwić korzystanie z wybranego folderu osobie, która nie ma dostępu do całego projektu. Wybierz projekt z listy projektów na stronie głównej. Jeśli chcesz udostępnić np. folder z rysunkami wykonawczymi wejdź na karcie projektu w Dokumenty. Wybierz folder do którego chcesz dać dostęp dostawcy. Kliknij na Edytuj.

Następnie przejdź na sam dół ekranu do tabeli Uprawnienia specyficzne do projektu. 

Po prawej stronie obok tytułu tabeli masz strzałki do dołu, kliknij Rozwiń sekcję i rozwiń listę użytkowników. Wybierz nazwę swojego dostawcy i potwierdź Dodaj uprawnienia

Jeśli na liście nie ma jeszcze Twojego dostawcy przejdź do Rozdziału Dodawanie dostawcy do projektu.