Jak możemy pomóc?

Skąd klient będzie wiedział, że wgrałem w jego projekcie nowe wizualizacje lub rysunki?

1. Po wgraniu nowych plików do projektu lub wpisaniu nowego komentarza, na karcie projektu pojawia się na górze po prawej stronie ikona Powiadom z kopertą. Klikając na nią system automatycznie w treści wiadomości wypisuje aktywności, które zrealizowałeś w projekcie. Zaznacz nazwę Twojego klienta po lewej stronie i wciśnij Powiadom, a klient od razu otrzyma mailem informacje o nowościach w projekcie. Patrz Powiadomienia.

2. Zawsze po zalogowaniu do Twojej Strefy Pracy, na pierwszym ekranie, klient będzie miał dzwoneczek w menu głównym, jeśli ma on jakieś nieprzeczytane pliki lub komentarze.

3. Wskazane jest abyś poinformował swojego klienta o możliwości otrzymywania dziennych raportów z nowościami w projekcie. W tym celu w Ustawieniach osobistych (ikonka pojedynczego ludzika) w menu głównym musi ustawić sobie opcję otrzymywania raz dziennie raportu z nowościami w projekcie.