Jak możemy pomóc?

Powiadomienia o aktualnościach w projekcie

W systemie są trzy rodzaje powiadomień:

Powiadomienia po każdej czynności w projekcie 

Jeśli wgrasz klientowi lub współpracownikowi jakieś pliki, wpiszesz komentarze, dyskusje, lub przydzielisz zadania to na karcie projektu obok jego nazwy pojawia się ikonka z kopertą Powiadom.

Po jej wciśnięciu system automatycznie w treści maila wymienia rzeczy, które przygotowałeś właśnie dla klienta lub współpracownika. Odznacz na liście użytkowników po lewej stronie, kto ma być powiadomiony i kliknij Powiadom.

  1. Odznacz osobę, do której chcesz wysłać powiadomienie.
  2. Dla każdej osoby wygenerowany będzie inny zestaw informacji, zależny od jej uprawnień
  3. Wciśnij powiadom, aby wysłać mail.

Dzienny raport z powiadomieniem o nieprzeczytanych komentarzach i nie otworzonych plikach

W menu głównym w górnym pasku jest ikonka Ustawienia osobiste z pojedynczym ludzikiem. Każdy użytkownik może wejść tam i ustawić w systemie, czy chce otrzymywać raport i o której. Projektanci mogą również odznaczyć projekty, wymienione na dole ekranu, z których nie chcą otrzymywać dziennych raportów. 

Powiadomienia o nieprzeczytanych plikach i komentarzach na daną chwilę

Na bieżąco może je obserwować klikając na ikonkę z dzwonkiem przy Twoim logo w menu głównym na górze ekranu.

UWAGA: Ikonka pojawi się jedynie wtedy, gdy są dostępne powiadomienia.