Jak możemy pomóc?

Co zrobić jeśli przydzieliłem CZŁONKOWI ZESPOŁU zły zakres uprawnień do projektu?

Przejdź na stronę główną aplikacji z listą projektów (ikonka z domkiem w menu). Wybierz projekt w którym błędnie ustawiłeś uprawnienia użytkownika. Na karcie danego projektu, po prawej stronie jest pole Użytkownicy projektu. Kliknij na nie i odnajdź dane osoby, której źle przypisałeś uprawnienia. Obok nazwy użytkownika  masz pole, określające jego rolę w projekcie.  To rola Współpracownik lub Właściciel projektu określa zakres uprawnień do projektu. Pamiętaj, że Właściciel ma możliwość wgrywania plików i komentarzy bezpośrednio klientowi w Strefie Klienta, a Współpracownik może działać tylko w obrębie Strefy Zespołu, do której klient nie ma dostępu.