Jak możemy pomóc?

Dodawanie nowego współpracownika do projektu

Jeśli chcesz dodać nowego pracownika do wcześniej już utworzonego projektu, przejdź do karty danego projektu ze strony domowej. Tam wejdź w Użytkownicy projektu.

Po zredagowaniu i wysłaniu maila z zaproszeniem do korzystania pamiętaj, aby określić jaką rolę Twój pracownik będzie pełnił w danym projekcie. Wybierz Współpracownik jeśli nie chcesz, aby mógł bezpośrednio kontaktować się z klientem. Wybierz Właściciel Projektu jeśli pozwalasz mu publikować bezpośrednio pliki klientowi i odpowiadać na jego komentarze.