Jak możemy pomóc?

Rejestracja czasu pracy

  • Datę i godzinę początku zdarzenia
  • Datę i godzinę końca zdarzenia
  • Wybrać z listy projekt, do którego czas będzie przypisany
  • Wpisać opis

Uprawnienia do rejestracji czasu pracy

Przeglądanie zdarzeń

  • Dla użytkownika (Członka Zespołu)
  • Dla projektu