Jak możemy pomóc?

Co zrobić jeśli przydzieliłem komuś niewłaściwy projekt?

Możesz postępować zgodnie z pkt. Co zrobić jeśli do projektu przydzieliłem niewłaściwą osobę?

Możesz również skorzystać z zakładki do zarządzania użytkownikami. W tym celu przejdź do listy wszystkich użytkowników Twojej Strefy Pracy, klikając na ikonkę Użytkownicy z trzema ludzikami w górnym menu aplikacji.

Kliknij na nazwę wybranego użytkownika. Przejdź do zakładki Edycja Uprawnień.

W wierszu z nazwą projektu, w kolumnie Role w projekcie, pod nazwą:

  • Dostawca
  • Klient

albo

  • Właściciel lub Współpracownik dla Członka Zespołu

jest zaznaczona aktualna rola w tym projekcie.

Skasuj zaznaczenie, aby pozbawić użytkownika dostępu do projektu.