Funkcje

Poznaj wszystkie możliwości cudo.co!

Galerie z wizualizacjami oraz foldery z rysunkami

Do swojej strefy pracy w cudo.co możesz dodawać wszelkiego rodzaju pliki i dodawać do nich opisy, komentarze oraz udostępnić je innym osobom.
Taka forma prezentacji projektu przyspieszy proces podejmowania decyzji przez klienta.

Komentowanie projektów

Umożliwiamy Ci komunikację z wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt: zespołem (np. innymi projektantami), klientem oraz dostawcami (np. stolarzami).

Kreator projektu

Korzystaj z kreatora projektu, który przyspiesza zakładanie projektu, automatyzuje dodawanie nowych folderów i tworzenie listy zadań.

Współpraca
z klientami

Współpracuj wygodnie i profesjonalnie z klientem. Udostępniaj wybrane wizualizacje i rysunki, dawaj możliwość przekazywania informacji zwrotnej oraz zadawania pytań. 

Współpraca
z zespołem

Pracuj efektywnie ze swoim zespołem. Wymieniaj się potrzebnymi plikami i informacjami, razem pracujcie nad finalną wersją projektu dla klienta.

Współpraca
z dostawcami

Sprawnie przekazuj wszystkie informacje o projekcie dostawcom np. stolarzom.
Udostępniaj foldery do wycen.

Zadania

Planuj zadania dla siebie i swojego zespołu, aby sukcesywnie i sprawnie realizować kolejne etapy projektów.

Listy zakupowe

Twórz listy potrzebnych produktów, kontroluj budżet klienta oraz prezentuj ciekawe zestawienia. Możesz przygotować również zamówienia czy zapytania o wycenę.

Zarządzanie
wieloma projektami

W cudo.co masz podgląd wszystkich projektów.
Widzisz, które są realizowane na czas, a które wymagają więcej Twojego zaangażowania.
Planowanie zadań przyspieszy prace projektowe i ułatwi Ci kontrolę wszystkich projektów.
Szybciej osiągniesz cele!

Ankiety z wymaganiami

Wysyłaj klientom ankiety z pytaniami dotyczącymi projektu,
aby wszystkie informacje przekazywane przez klienta były w jednym miejscu.

Archiwizuj
zrealizowane projekty

Po ukończeniu projektu masz nadal do niego wgląd i zawsze możesz do niego wrócić.
W cudo.co pozostanie ślad po każdej wymianie informacji z klientem.

Chcesz wiedzieć więcej?

Potrzebujesz więcej informacji na temat konkretnej funkcji?

Wyślij do nas maila – help@cudo.co
Zadzwoń – 600 240 510