Jak możemy pomóc?

Nadawanie uprawnień do projektu

Gdy założysz projekt, możesz przypisać do niego użytkowników. Ka karcie projektu znajduje się przycisk “Użytkownicy projektu”. Po wciśnięciu jego otrzymujesz ekran “Dodaj użytkowników do projektu”.
Ekran ten pozwala dodawać do projektu użytkowników wszystkich trzech typów – Klientów, członków Zespołu oraz Dostawców.
Możesz dodać nowego użytkownika (podając jako obowiązkowe jego adres i nazwę do logowania. Poniżej możesz wpisać treść maila, który ten użytkownik otrzyma wraz z danymi do logowania. Hasło zostanie automatycznie nadane przez system i przesłane w tym samym mailu.
Możesz też wybrać opcję “logowanie bez konieczności wpisywania hasła”. W tym przypadku użytkownik, zamiast hasła otrzyma link, który należy kliknąć, aby zalogować się do Strefy Pracy. Ta metoda jest prostsza dla użytkownika, ale mniej bezpieczna, bowiem każdy, kto otrzyma ten mail może dostać się do Strefy Pracy.

Dodanie nowego członka Zespołu domyślnie tworzy z niego Współpracownika w tym projekcie. Jednak także na tej stronie możesz już po dodaniu zmienić go na Właściciela.

Często zarówno członkowie Zespołu jak i Dostawcy biorą udział w wielu projektach. Dlatego masz do dyspozycji opcję “Pokaż już istniejących”, która pozwala wybrać do projektu już istniejącego użytkownika tego typu.