Jak możemy pomóc?

Użytkownicy cudo.co

Gdy zakładasz w cudo.co Strefę Pracy, automatycznie stajesz się pierwszym jej użytkownikiem. Takie użytkownika nazywamy Administratorem. Uprawnienia administratora są, z wyjątkiem opisanym poniżej, nieograniczone. Ma on/ona dostęp do wszystkich informacji, przechowywanych w Strefie Pracy.

Jedynym wyjątkiem są Zadania Prywatne, które każdy z użytkowników Zespołu może sobie tworzyć. Takie zadanie widzi tylko jego twórca i nie jest one dostępne dla nikogo innego, nawet Administratora.

Jako Administrator możesz zakładać innych użytkowników i nadawać im uprawnienia do Projektów i ich zawartości.

Użytkownicy ci dzielą się na trzy Typy:

  • Klienci
  • Zespół
  • Dostawcy

Każdy użytkownik może być przypisany do dowolnej ilości projektów. W zależności od tego, do którego Typu jest przypisany, może mieć w projekcie różne uprawnienia (czyli może widzieć i robić różne rzeczy).

Użytkownik typu Zespół może w danym projekcie pełnić jedną z dwóch Ról – Właściciel lub Współpracownik.