Jak możemy pomóc?

Dodawanie dostawcy do projektu

DOSTĘP W SZEROKIM ZAKRESIE

Jeśli chcesz aby dostawca (branżysta, stolarz, ekipa remontowa) miał dostęp do całego projektu to postępuj według instrukcji Dodawanie współpracownika do projektu.

DOSTĘP TYLKO DO OKREŚLONEGO FOLDERU W CAŁYM PROJEKCIE

Jeśli chcesz dać dostęp dostawcy tylko do wybranego folderu w danym projekcie, wtedy przejdź do ikonki Użytkownicy w górnym menu aplikacji (ikonka ludziki).

Na samej górze ekranu wciśnij Nowy użytkownik. Wypełnij dane Twojego dostawcy, odznacz Typ użytkownika – Dostawca i Zachowaj.

Następnie przejdź na stronę domową, wybierz projekt i odpowiedni  w nim folder, do którego chcesz dać dostęp temu dostawcy. W danym folderze wciśnij Edycja przy nazwie folderu.

Zjedź na sam dół ekranu do tabeli Uprawnienia do folderu. Z listy wybierz nazwę swojego dostawcy.

Teraz musisz zdecydować, czy użytkownik ten może jedynie oglądać zawartość folderu (Czytelnik) czy też zmieniać go (Edytor). Wybierz odpowiednią wartość.