Jak możemy pomóc?

Mój klient nie widzi projektu!

Zwykle mogą być trzy przyczyny takiego stanu rzeczy:

1. Projekt jest wyłączony

Czy tak nie jest możesz sprawdzić na stronie głównej swojej Strefy Pracy.

Projekty wyłączone są „wyszarzone” a w ostatniej kolumnie widnieje ikonka „przekreślonego oka”.

Ty, jako Administrator, widzisz taki projekt i jego zawartość, ale inni użytkownicy już nie. Taki projekt należy ponownie włączyć, aby móc go pokazać innym.

2. Użytkownik nie ma przypisanych uprawnień do projektu

Aby sprawdzić, czy użytkownikowi przyznane zostały uprawnienia do projektu, należy wybrać z górnego menu opcję „Użytkownicy”.

następnie wybrać użytkownika z listy, klikając jego nazwę albo ikonkę „Edycja”

a potem, po wyświetleniu karty użytkownika, wybrać zakładkę „Edycja uprawnień”

Na ekranie wyświetli się lista otwartych projektów. Teraz sprawdź, czy użytkownik ma zaznaczone w ostatniej kolumnie, że ma dodane uprawnienia do projektu.

Jeżeli użytkownik jest Członkiem Zespołu, ten fragment będzie pozwalał także na wybór, czy ma być Właścicielem czy Współpracownikiem projektu.

3. Projekt nie posiada żadnej zawartość w Strefie Klienta

Wówczas Klient może zobaczyć projekt, ale nie widzi w nim żadnej zawartości.