Jak możemy pomóc?

Kasowanie użytkownika

Przejdź do bazy wszystkich użytkowników w górnym menu platformy, pod ikonką z trzema ludzikami.

Wyłączanie użytkownika

Odszukaj na liście danego użytkownika. Jeśli wcześniej ten użytkownik wpisał do jakiegoś projektu komentarze lub są mu przypisane jakieś zadania to nie możesz go wykasować. Możesz jedynie go zdezaktywować, czyli spowodować, że nie będzie mógł się zalogować do Twojej Strefy Pracy.

Takiego użytkownika zawsze możesz później przywrócić.

Uwaga: użytkownik wyłączony nie wlicza się do limitu Twojego abonamentu.

Trwałe kasowanie użytkownika

Jeżeli użytkownik może być skasowany, wejdź w jego edycję z listy i wybierz przycisk Usuń w prawym dolnym rogu.